Facebook

Informacje prasowe

Emisja obligacji Eurocash

2013-06-21
Emisja obligacji Eurocash

 

Eurocash wyemitował 5-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł.


Grupa Eurocash, największy w Polsce hurtowy dystrybutor artykułów żywnościowych (FMCG), wyemitowała 1.400 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100.000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w czerwcu 2018 r., a ich efektywne oprocentowanie wyniesie WIBOR 6M + 1,6% w stosunku rocznym.

Uzyskane warunki emisji obligacji potwierdzają, że Eurocash postrzegany jest jako silny i wiarygodny partner – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocash. – Sukcesywnie obniżamy nasze zadłużenie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów jego obsługi. Teraz dodatkowo poprawiamy strukturę naszych zobowiązań, wydłużając średni termin zapadalności długu. Daje nam to większy komfort prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, a zarazem większą elastyczność i możliwość szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się w przyszłości dodatkowych potrzeb finansowania – wskazuje Jacek Owczarek.

Obligacje Eurocashu trafiły do krajowych instytucji finansowych. Środki pozyskane z ich emisji zastąpią częściowo obecne linie obrotowe i będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności. Wyłącznym organizatorem oraz dealerem emisji był BRE Bank. Cały program emisji obligacji ustanowiony na podstawie umowy z BRE umożliwia przeprowadzenie w przyszłości kolejnych emisji do łącznej kwoty 500 mln zł. Intencją spółki jest wprowadzenie wyemitowanych papierów dłużnych do alternatywnego systemu obrotu, tj. na rynek Catalyst.
 

Drukuj do góry ↑