Facebook

Informacje prasowe

Grupa Eurocash połączy siły z Kolporterem

2013-12-06
Grupa Eurocash połączy siły z Kolporterem

 

KDWT, podmiot z Grupy Eurocash będący krajowym liderem na rynku aktywnej dystrybucji artykułów tytoniowych, wspólnie z Kolporterem prowadzić będzie działalność obejmującą dystrybucję wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych, napojów i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Kolporter zostanie udziałowcem KDWT – obejmie 25% + 1 udział spółki zależnej Eurocashu.
W 2012 r. suma sprzedaży łączących się podmiotów wyniosła 4,6 mld zł.

5 grudnia 2013 r. Eurocash, KDWT i Kolporter zawarły umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Kolporter obejmie 25% + 1 udział w KDWT. Pakiet udziałów w KDWT zostanie objęty przez Kolportera w zamian za 100% udziałów w nowoutworzonej spółce, do której Kolporter wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych (Kolporter Departament Dystrybucji FMCG). Umowa wejdzie w życie po spełnieniu określonych warunków, w szczególności po uzyskaniu zgody Prezesa UOKIK oraz banków.

– Umowa z Kolporterem pozwoli nam połączyć potencjał dwóch wiodących graczy na mocno rozdrobnionym i konkurencyjnym rynku dystrybucji wyrobów tytoniowych. Transakcja ta wpisuje się w naszą strategię, zakładającą konsolidację branży i umacnianie pozycji Grupy Eurocash jako lidera w hurtowej dystrybucji dóbr szybko rotujących (FMCG) oraz głównego partnera tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce – mówi Luis Amaral, prezes Eurocash. – Dzięki większej skali działalności, będziemy mogli zapewnić naszym klientom jeszcze bardziej efektywną i kompleksową obsługę – dodaje.

– Dla Kolportera umowa inwestycyjna z Eurocash i KDWT nie oznacza wyjścia z tego biznesu, a możliwość uczestniczenia w tworzeniu niekwestionowanego lidera na rynku dystrybucji wyrobów tytoniowych i innych produktów impulsowych – mówi Krzysztof Klicki, twórca, prezes i główny udziałowiec Kolportera. – Skorzystają na tym zarówno strony transakcji, jak i nasi partnerzy handlowi – dodaje szef Kolportera.

KDWT, obecnie w 100% zależny od Eurocash, to krajowy lider na rynku aktywnej dystrybucji artykułów tytoniowych. Oferowany przez KDWT asortyment obejmuje m.in. papierosy i wyroby tytoniowe, kawy, herbaty, słodycze, baterie, karty telefoniczne oraz leki dostępne bez recepty. KDWT posiada ponad 140 filii, z których wiele zlokalizowanych jest bezpośrednio przy hurtowniach Eurocash Cash&Carry, oraz 2 centra dystrybucyjne. W 2012 r. sprzedaż KDWT do klientów zewnętrznych sięgnęła 2,6 mld zł.

Kolporter, w ramach Departamentu Dystrybucji FMCG, zapewnia kompleksową obsługę indywidualnych punktów sprzedaży i sieci handlowych na terenie całego kraju. W jego ofercie znajdują się m.in. wyroby tytoniowe, karty telefoniczne, bilety, impulsowe artykuły spożywcze, baterie i leki OTC. Dysponuje także szeroką ofertą produktów pod markami własnymi (słodyczy, napojów energetycznych i izotonicznych oraz produktów spożywczych). W 2012 r. łączna sprzedaż Departamentu Dystrybucji FMCG Kolportera wyniosła 2,0 mld zł.
 

Drukuj do góry ↑