Facebook

Informacje prasowe

Eurocash przejmuje spółki dystrybucyjne CEDC

2010-04-09
Eurocash przejmuje spółki dystrybucyjne CEDC

Transakcja umocni pozycję największego dystrybutora hurtowego dóbr szybkozbywalnych (FMCG)

Eurocash podpisał przedwstępną umowę nabycia 14 spółek zależnych CEDC, działających w obszarze dystrybucji hurtowej alkoholu („CEDC-Dystrybucja”). Cenę zakupu ustalono na 400 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki. Wartość transakcji może zostać skorygowana po zakończeniu procesu due diligence, a zamknięcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody UOKiK.

Ponadto, Eurocash podpisał z CEDC sześcioletnią umowę regulującą dystrybucję przez Eurocash produktów CEDC i alkoholi importowanych przez CEDC. Umowa dystrybucyjna zawiera kluczowe zapisy dotyczące warunków handlowych, w tym warunków cenowych, rabatów i terminów płatności. Zamkniecie transakcji powinno nastąpić na początku trzeciego kwartału 2010.

Więcej informacji w załączonym pliku

Drukuj do góry ↑