Facebook

Wydarzenia

Grupa Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo w ramach spółki PSD

2015-07-23
Grupa Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo  w ramach spółki PSD

Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią spółdzielnie Społem rozwijają partnerstwo biznesowe. Obie strony zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie współpracujące w ramach sieci partnerskiej staną się współwłaścicielem spółki Partnerski Serwis Detaliczny, która jest organizatorem tej sieci. Będą więc współdecydowały o jej działalności i kierunkach rozwoju.

Działalność spółki PSD (Partnerski Serwis Detaliczny S.A.) polega na prowadzeniu i rozwijaniu programu partnerskiego na rzecz spółdzielni spożywców w całym kraju. Odpowiada zatem m.in. za ofertę handlową Grupy Eurocash dedykowaną spółdzielniom, czy wsparcie marketingowe i operacyjne prowadzonych przez nie sklepów. Wraz z partnerami programu rozwija również sieć sklepów Gama, która jest konceptem detalicznym skrojonym specjalnie na potrzeby spółdzielczości, z obowiązującymi standardami sieciowymi, wspólną strategią sprzedażową i promocyjną.

Dotychczas 100-proc. właścicielem spółki PSD była Grupa Eurocash. Dzięki podpisanej umowie inwestycyjnej połowa akcji PSD pozostanie w rękach dystrybutora żywności, a druga połowa trafi w ręce spółdzielni skupionych w ramach PSD (obecnie jest to 80 spółdzielni Społem, prowadzących łącznie 665 sklepów). Spółdzielnie, w celu objęcia akcji PSD, utworzyły spółkę pod nazwą Polskie Sklepy Spożywcze, która będzie mieć 50-procentowy. udział w akcjonariacie PSD.

Podpisana dziś umowa odzwierciedla charakter współpracy Grupy Eurocash ze spółdzielniami, opartej na zasadach partnerstwa. Jest też przejawem konsekwentnej polityki Eurocash polegającej na wspieraniu rozwoju niezależnych sklepów. Współpraca oparta na takich zasadach pozwoli spółdzielniom zmieniać się, rozwijać i unowocześniać, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności.

 

Drukuj do góry ↑