Facebook

Wydarzenia

Grupa Eurocash połączy siły z Kolporterem

2013-12-06
Grupa Eurocash połączy siły z Kolporterem

 

KDWT, podmiot z Grupy Eurocash będący krajowym liderem na rynku aktywnej dystrybucji artykułów tytoniowych, wspólnie z Kolporterem prowadzić będzie działalność obejmującą dystrybucję wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych, napojów i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Kolporter zostanie udziałowcem KDWT – obejmie 25% + 1 udział spółki zależnej Eurocashu.
W 2012 r. suma sprzedaży łączących się podmiotów wyniosła 4,6 mld zł.

5 grudnia 2013 r. Eurocash, KDWT i Kolporter zawarły umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Kolporter obejmie 25% + 1 udział w KDWT. Pakiet udziałów w KDWT zostanie objęty przez Kolportera w zamian za 100% udziałów w nowoutworzonej spółce, do której Kolporter wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych (Kolporter Departament Dystrybucji FMCG). Umowa wejdzie w życie po spełnieniu określonych warunków, w szczególności po uzyskaniu zgody Prezesa UOKIK oraz banków.

Czytaj więcej TUTAJ

Drukuj do góry ↑