Facebook

Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

2017-01-17
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Eurocash S.A. informuje, iż rozpoczęła procedurę mającą na celu wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Eurocash S.A. za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok obrotowy 2017. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert oraz załącznikach do zaproszenia.

Drukuj do góry ↑