Facebook

Wydarzenia

Zgoda UOKiK na połączenie z Kolporterem

2014-09-22
Zgoda UOKiK na połączenie z Kolporterem

W dniu 19 września 2014 roku spółka zależna Eurocash - KDWT sp. z o.o. otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez KDWT kontroli nad spółką, do której Kolporter sp. z o.o. SKA wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność m.in. w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych ("Service FMCG").

Decyzja Prezesa UOKiK ma charakter warunkowy. Zgoda Prezesa UOKiK na wskazaną powyżej koncentrację uzależniona jest od wyłączenia z zakresu transakcji pomiędzy KDWT a Kolporter przedsiębiorstwa w postaci hurtowni zlokalizowanej w Sosnowcu, przy ul. Orląt Lwowskich 146, należącej obecnie do Kolporter. W skład wyłączonego przedsiębiorstwa nie wchodzą natomiast umowy zawarte przez Kolporter na szczeblu centralnym związane z działalnością hurtowni Kolporter w Sosnowcu.

Przejęcie kontroli przez KDWT nad Service FMCG nastąpi w wyniku realizacji Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash, KDWT oraz Kolporter z dnia 5 grudnia 2013 roku, zgodnie z którą, po spełnieniu określonych warunków zawieszających, Kolporter obejmie 25%+1 udział w KDWT w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów Service FMCG.

Nabycie kontroli przez KDWT nad Service FMCG stanowi kolejny element strategii rozwoju Grupy Eurocash oraz umożliwi dalszy rozwój Grupy w segmencie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów impulsowych. 

Drukuj do góry ↑