Facebook

Dane rejestrowe

Nazwa spółki:   

EUROCASH SA

Siedziba spółki:

Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

Telefon:

061 658 33 01

Fax:

061 658 30 10

E-mail:

eurocash@eurocash.com.pl

www

www.eurocash.com.pl

NIP:

779-19-06-082

REGON:

631008941

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

135 074 736,00 zł

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213765

Główny zakres działalności:

Handel hurtowy  (PKD 4690Z)

Na Giełdzie Papierów Wartościowych od:

2005

Audytor

KPMG Audyt Sp. z o.o.

Audytor

Nazwa:

KPMG Audyt Sp. z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

KRS

KRS 0000104753

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

PLN 125,000

NIP:

526-10-24-841

KPMG Audyt Sp. z o.o. widnieje w rejestrze podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem  458.

Drukuj do góry ↑