Facebook

Wybrane dane finansowe

Pobierz dane finansowe w formacie Excel


Do pobrania

Dane w tabeli wyrażane są w mln złotych.

Analiza rentowności

Bilans 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3236,98 4726,06 6129,74 6698,34 7791,76 9980,60 16575,78 16537,53 16963,85
Zysk brutto na sprzedaży 306,19 401,60 541,19 624,23 801,27 988,36 1790,75 1673,73 1812,28
Rentowność brutto na sprzedaży 9,46% 8,50% 8,83% 9,32% 10,28% 9,90% 10,80% 10,12% 10,68%
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 87,27 122,28 158,46 194,52 230,71 265,76 490,19 402,14 412,46
Marża EBITDA % 2,70% 2,59% 2,59% 2,90% 2,96% 2,66% 2,96% 2,43% 2,43%
Zysk z działalności operacyjnej - EBIT 55,22 86,59 115,50 145,20 170,45 192,96 376,83 285,69 287,17
Marża zysku operacyjnego - EBIT % 1,71% 1,83% 1,88% 2,17% 2,19% 1,93% 2,27% 1,73% 1,69%
Zysk brutto 54,13 74,91 94,69 128,77 145,34 150,99 282,46 226,08 218,81
Zysk netto 41,57 58,88 78,37 102,52 128,45 134,39 250,38 221,01 183,12
Rentowność zysku netto % 1,28% 1,24% 1,28% 1,53% 1,65% 1,35% 1,51% 1,34% 1,08%

Przepływy pieniężne

Bilans 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przepływy z działalności operacyjnej 34,99 185,27 235,43 198,04 216,70 282,16 661,90 541,96 245,69
zysk przed opodatkowaniem 54,13 75,03 94,77 128,77 145,34 150,99 282,46 226,08 218,81
amortyzacja 32,05 35,69 42,96 49,32 60,27 72,80 113,36 116,46 125,29
zmiana kapitału obrotowego -40,32 73,82 101,38 16,13 41,36 66,08 235,20 222,75 (127,99)
inne -10,87 0,73 -3,67 3,82 -27,46 -7,71 30,88 (23,33) 27,86
Przepływy z działalności inwestycyjnej -68,49 -61,8 169,87 -86,48 -410,82 -1124,21 -97,68 (152,05) (230,13)
Przepływy z działalności finansowej -24,3 -33,25 -52,87 -98,26 248,17 919,36 -705,32 (444,77) (31,16)
Przepływy pieniężne razem -57,8 90,21 12,69 13,30 54,05 77,31 -141,10 (54,86) (15,61)

Rotacja kapitału obrotowego (w dniach)

Bilans 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cykl rotacji zapasów 23,60 17,37 18,65 19,93 29,74 34,68 21,88 22,46 27,78
Cykl rotacji należności 18,10 17,00 20,69 20,41 31,32 47,35 32,06 31,26 32,80
Cykl rotacji zobowiązań 46,20 42,83 49,45 52,07 73,56 87,78 64,25 70,97 73,79
Cykl operacyjny (1+2) 41,70 34,37 39,33 40,34 61,07 82,03 53,49 53,73 60,58
Konwersja gotówki (4-3) -4,5 -8,47 -10,12 -11,72 -12,49 -5,75 -10,31 (17,24) (13,21)

Wybrane pozycje bilansowe

Bilans 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aktywa trwałe 262,00 278,28 408,48 456,92 811,25 1928,75 1940,23 2015,51 2263,68
Aktywa obrotowe 436,12 591,45 815,77 933,43 1591,73 2701,15 2744,73 2810,05 3119,60
Razem Aktywa 698,12 869,73 1224,25 1390,35 2402,98 4629,90 4684,96 4825,56 5383,28
Kapitał własny 199,03 233,39 284,45 366,81 457,10 548,49 783,55 884,36 1039,77
Zobowiązania i Rezerwy 499,09 636,33 940,80 1023,54 1945,88 4081,40 3901,41 3941,20 4343,52
Razem Pasywa 698,12 869,73 1224,25 1390,35 2402,98 4629,90 4684,96 4825,56 5383,28
Drukuj do góry ↑